توحيد از نظر قرآن


حضرت علي(ع) در وصيت تاريخيش به امام حسن در مورد تاريخ چه فرموده​اند؟

جواب:

«فرزندم من هر چند عمر پيشينيان را يكجا نداشتم، ولي در اعمال آنها نظر افكندم، در اخبارشان انديشه نمودم، و در آثارشان به سير و سياحت پرداختم، آنچنان كه گوئي همچون يكي از آنها شدم، بلكه گوئي من به خاطر آنچه از تجربيات تاريخ آنان دريافته​ام با اولين و آخرين آنها عمر كرده​ام»! (نهج البلاغه، نامه 31)پاورقي:

قصه هاي قرآن


حضرت آيت الله مكارم شيرازي