صلح امام حسن(ع)-قيام امام حسين(ع)


آيا صلح امام حسن(ع) و قيام امام حسين(ع) نشان دهنده تفاوت در روحيات اين دو بزرگوار است؟

جواب:

روشن است كه انسان ها روحيات متفاوتي دارند و اهل بيت(ع) نيز داراي اخلاق، روحيات و سلايق مختلفي بودند. البته انجام مأموريت هاي الهي، ربطي به روحيات و سلايق شخصي ندارد و صلح امام حسن(ع) و قيام امام حسين(ع) مربوط به يك سري شرايط و علل واقعي بود كه هر امامي اگر به جاي آن دو بزرگوار مي بود، همان تصميم ها را اتخاذ مي كرد. در واقع اين عمل امام حسن(ع) و امام حسين(ع) يك تكليف الهي بود كه خداوند آن را بر دوش آنان گذاشته بود.