سن والدين امام حسن (ع) به هنگام تولد


امام حسن موقعي كه به دنيا آمدند پدر و مادرشان چند سال داشتند؟


جواب:






نظر به اينكه در تاريخ ولادت حضرت زهرا? ، در بين علماي اسلام اختلاف نظر وجود دارد، از اينرو سن دقيق ايشان را به هنگام تولّد امام حسن، نمي توان به طور حتم و يقين بيان كرد. با اين وجود نظر شيعه در اين باره، همان قول اهل بيت ( است، كه تولّد ايشان را پنج سال پس از بعثت پيامبر( مي دانند.در بين علماي شيعه مشهور است كه آن حضرت، در روز جمعه بيستم جماديالثاني سال پنجم بعثت، تولّد يافت. (1) و ازدواج ايشان را نيز طبق روايات، در سال اول(2) يا دوم(3) و يا سوم(4) هجري ذكر كرده اند. بنابراين به هنگام ازدواج، 9 تا 11 سال از عمر شريف ايشان مي گذشت.




حضرت علي( ، بنا به نقل مشهور، ده سال پيش از بعثت پيامبر( متولّد گشت.(5) بنابراين به هنگام ازدواج با فاطمه زهرا( ، با توجه به اينكه ممكن است سال اول يا دوم و يا سوم هجري ازدواج آنها صورت گرفته باشد، بايد 24 تا 26 سال از عمر شريف ايشان گذشته باشد.




ولادت امام حسن ( ،در نيمه رمضان سال سوم هجري بوده است. كه بدين ترتيب سن حضرت فاطمه( 11سال، و اميرالمؤمنين علي( ،26 سال بوده است.






















ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ




منابع و مآخذ :




1. دلائل المامامة، طبري، ص10 / منتهي الآمال، محدث قمي، جلد1،ص94 / اصول كافي، كليني، جلد1، ص458 / بحارالانوار، مجلسي، جلد43،ص6




2. روضة كافي، ابراهيم اميني، چاپ نجف، ص281، بنقل از بانوي نمونه اسلام




3. مناقب اين شهر آشوب، جلد3،ص349،بنقل از همان




4. بحارالانوار، ج43،ص6و7 ، بنقل از همان




5. شيعه در اسلام، علامه طباطبايي