امام حسن درباره مؤدنين چه گفته اند


پيامبر اكرم (ص) و حضرت علي وامام حسن درباره موذنين چه فرمودهاند

جواب:

در اين رابطه روايتهاي زيادي از ائمه
معصومين (ع) نقل شده است از جمله:
1 ؤ پيامبر اكرم(ص) فرمود: ((يا علي الاذان حجه
علي امتي يا علي، اذان براي امت من وسيله اتمام
حج است.
2 ؤ عن علي (ع) قال: قال رسول(ص): للموذن
فيما بين الاذان و الاقامه مثل اجر الشهيد المتشحط
بدمه في سبيل الله، قال: قلت: يا رسول الله، انهم
يجتلدون علي الاذان؟ قال:، كلا، انه ياتي علي
الناس زمان يطرحون الاذان علي ضعفائهم، و تلك
لحوم حرمها الله علي النار
يعني، از اميرمومنان علي (ع) روايت شده كه رسول
خدا(ص) فرمود: براي موذن، در بين اذان و اقامه پاداشي
مثل پاداش شهيدي است كه در راه خدا در خون خود
ميطپد، امام ميفرمايد، گفتم: با توجه به اين همه فضيلت،
مردم براي اذان گفتن بر يكديگر پيشي خواهند گرفت، به
طوري كه شايد سر اذان با هم بجنگند؟(در اين صورت اقويا
براي اذان گفتن پيشقدم ميشوند و مجالي نميدهند كه
ضعفا نيز اذان گويند) پيامبر در جواب فرمود: چنين نيست،
(بلكه جريان به عكس ميگردد) زماني بر مردم ميآيد كه
اذان گفتن را تنها به عهده ضعفا ميگذارند، گوشت بدن
موذنان را خداي مهربان بر آتش دوزخ حرام كرده است.))(
وسائل الشيعه، ج 5، ص 372، ابواب اذان و اقامه، باب 2،
حديث 4.)
3 ؤ نيز از امام حسين (ع) نقل شده كه
فرمود:((موذنان با پيامبران و
صديقين و شهدا محشور ميشوند.)) (مستدرك
الوسائل، ج 4، ص 194)