چرا روضه امام حسن (ع) کمتر خوانده مي شود


توضيح مختصري در خصوص زندگينامهء امام حسن 7و امام حسين 7بدهيد و توضيح دهيد چراروضه امام حسن 7كمتر خوانده شود.


جواب:

پيشواي دوم جهان تشيع امام حسن 7نخستين ميوه پيوند فرخنده حضرت علي 7با دختر گرامي پيامبر اسلام 6 فاطمه زهرا3بود كه در نيمه ماه رمضان سال سوم هجرت در شهر مدينه ديده به جهان گشود.امام حسن 7از دوران جد بزرگوارش چند سال بيشتر درك نكرد زيرا او تقريباً هفت سال بيشتر نداشت كه پيامبراسلام 6رحلت نمودند. پس از رحلت پيامبر6تقريباً سي سال در كنار پدرش اميرمؤمنان 7قرار داشت وپس از شهادت علي 7(در سال 40هجري ) به مدت ده سال امامت امت را بر عده داشت و در سال 50هجري باتوطئه معاويه بر اثر مسموميت در سن 48سالگي به درجه شهادت رسيد و در قبرستان بقيع در مديه مدفون گشت .(1)
امام حسين 7در سوم شعبان سال چهارم هجري در شهر مدينه ديده به جهان گشود. او دومين فرزند علي 7وفاطمه زهرا3بود. حسين بن علي 7در دوران عمر خود به شجاعت و آزادگي و ايستادگي در برابر ظلم و ستم شهرت داشت .
امام حسين 7مدت شش سال از دوران كودكي خود را در زمان جد بزرگوار خود سپري كرد و پس از رحلت آن حضرت , مدت سي سال در كنار پدرش حضرت علي 7زندگي كرد و در حوادث مهم دوران خلافت ايشان به صورت فعال شركت داشت . پس از شهادت امير مؤمنان 7مدت ده سال در صحنه سياسي و اجتماعي در كنار برادربزرگوار خويش امام حسن 7قرار داشت و پس از شهادت امام حسن 7به دمت ده سال , در اوج قدرت معاويه ,بارها با وي به مخالفت برخاست وپ س از مرگ وي نيز در برابر حكومت پسرش يزيد قيام كرد و در محرم سال 61جري در سرزمين كربلا به شهادت رسيد.(2)
روضه امام حسن 7نسبت به روضهء امام حسين 7كمتر خوانده مي شود چون همه معصومين حتي امام حسن 7توصيه به ذكر مصيبت امام حسين 7نمودند. اما روضه امام حسن 7نسبت به ساير ائمه كمتر خوانده نمي شود, بلكه شايد بيشتر هم خوانده شود و در مقايسه با امام حسين 7براي ديگر معصومين : هم به اندازه آن حضرت روضه خوانده نمي شود, چون عظمت و شدت مصيبت امام حسين 7به حدّي است كه ائمه همه توصيه وتأكيد بر ذكر مصيبت آن حضرت نمودند.
(پـاورقي 1.مهدي پيشوايي , سيره پيشوايان , ص 87
(پـاورقي 2.مهدي پيشوايي , سيره پيشوايان , ص 143