عبارت قسمت
تعداد كل:30

رديف عنوان
  1   اشاره  
  2   نفوذ اموي ها در حاکميت دين  
  3   بعد از صلح چه گذشت؟  
  4   الف - نسبت به امام  
  5   1- پيمان شکني  
  6   2- تلاش براي جذب امام  
  7   3- توهين به امام  
  8   4- تهمت ها به امام  
  9   5- توهين و تهمت به امام علي بن ابيطالب (ع)  
  10   6- برکناري ياران علي عليه السلام  
  11   7- کشتن شخصيت هاي شيعي  
  12   ب - نسبت به ارزش ها  
  13   1- روي کرد به بدعت ها و...  
  14   2- علني کردن منکرات  
  15   3- مبارزه با مشروعيت حکومت علوي  
  16   الف - مشروعيت بخشي به خلافت خلفاي سه گانه  
  17   ب) قداست زدايي از سيماي امير مؤمنان عليه السلا  
  18   4- تلاش براي تشکيل حکومت موروث  
  19   نشانه هاي تعارض از سوي جبهه امام حسن عليه السلام  
  20   الف - فعاليت هاي ديني و نشر فرهنگ اسلام  
  21   ب) اقدامات تقابلي در مواجهه با معاويه  
  22   1- حمايت از شيعيان  
  23   آيا در اين زمان استاندار کوفه زياد بود؟  
  24   2- دفاع از ارزش ها  
  25   1- 2- تبيين چهره پاک و مقدس امير مؤمنان عليه السلام  
  26   2- 2- تقبيح حکومت ناشايستگان  
  27   3- 2- اعلام بيزاري از حکومت ناپاکا  
  28   4- 2- تبيين مشروع بودن حکومت اميرمؤمنان  
  29   5- 2- بيان بر حق بودن خود براي حکومت  
  30   6- 2- آمادگي براي نبرد مجدد