بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   قهرمان دو ميدان (داستان زندگي امام حسن مجتبي (ع))  
    :نويسنده   رضا شيرازي  
    :ناشر   انتشارات پيام آزادي  
    :تعداد صفحه   158  
    :زبان اصلي