بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   صلح سبز، نگاهي اجمالي و فشرده به صلح امام حسن (ع)  
    :نويسنده   سيد مجيد پور طباطبايي  
    :ناشر   انتشارات شهريار  
    :تعداد صفحه   47  
    :زبان اصلي