بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   شخصيت حضرت مجتبي (ع)  
    :نويسنده   سيد اكبر قرشي، تقريظ: علامه سيد محمد حسين طباطبايي  
    :تعداد صفحه   385  
    :زبان اصلي