بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   بررسي كوتاهي از زندگاني امام حسن (ع)  
    :نويسنده   سيد محمد حسيني شيرازي  
    :ناشر   كانون نشر انديشه هاي اسلامي  
    :تعداد صفحه   89  
    :زبان اصلي