بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   بحثي درباره صلح امام حسن (ع)  
    :نويسنده   غلامرضا اشرف سمناني  
    :ناشر   انتشارات بعثت  
    :تعداد صفحه   40  
    :زبان اصلي