بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   از گوشه و كنار تاريخ  
    :نويسنده   سيد علي شفيعي دزفولي  
    :ناشر   انتشارات صدر  
    :تعداد صفحه   87  
    :زبان اصلي