بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   فرازهاي حساس زندگي پيشوايان  
    :نويسنده   حيدري قزويني  
    :ناشر   رسالت قم  
    :تاريخ چاپ   1398ق  
    :موضوع   امام حسن ،صلح ،امام رضا  
    :تعداد صفحه   80  
    :تعداد چاپ   1  
    :ارزشيابي   متوسط  
    :سطح يابي   دبيرستان  
    :زبان اصلي    
    :سبک    فشرده