بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   زندگاني امام حسن بن علي ع  
    :نويسنده   حسين وجداني  
    :ناشر   آستان قدس رضوي  
    :تاريخ چاپ   1353ش  
    :موضوع   امام حسن ع ، تاريخ ،  
    :تعداد صفحه   228  
    :ارزشيابي   متوسط  
    :سطح يابي   دبيرستان  
    :زبان اصلي    
    :سبک    تاريخي  

شرح موضوعات کتاب
     پيشواي دوم امام حسن ع  
     تولد امام حسن ع  
     فرزندان امام حسن ع  
     دلايل امامت امام حسن ع  
     فضايل امام حسن ع  
     محبت پيامبر ص به امام حسن ع  
     عبادت و پارسائي امام حسن ع  
     اخبار مربوط به امام حسن ع  
     خطبه امام حسن ع در كوفه  
     وصيت امام علي ع به اولاد خود  
     خطبه امام حسن ع پس از شهادت پدر  
     صلح امام حسن ع با معاويه  
     ارشاد شيخ مفيد  
     شهادت در راه خدا  
     خط مشي معاويه در برابر امام حسن ع  
     امام حسن ع و شهادت  
     متن قرارداد صلح امام حسن ع  
     خطبه امام حسن ع پس از صلح  
     اعتراض اصحاب امام حسن ع  
     نمونه هاي عالي اخلاق امام حسن ع  
     احتجاج امام حسن ع با معاويه در كوفه  
     شهادت امام حسن ع  
     وصيت امام حسن ع به امام حسين ع  
     كلمات امام حسن ع