بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   پيشواي دوم حضرت امام حسن ع  
    :نويسنده   درراه حق  
    :ناشر   درراه حق  
    :تاريخ چاپ   1366ش  
    :موضوع   امام حسن ،تاريخ  
    :تعداد صفحه   28  
    :تعداد چاپ   6  
    :ارزشيابي   عالي  
    :سطح يابي   راهنمائي  
    :زبان اصلي    
    :سبک    فشرده