بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   اندرز به هواداران معاويه  
    :نويسنده   محمدبن عقيل علوي حضرمي  
    :مترجم   عطاردي  
    :ناشر   مرتضوي  
    :تاريخ چاپ   1352ش  
    :موضوع   معاويه ، امام علي ع ، امام حسن ع ،  
    :تعداد صفحه   351  
    :ارزشيابي   خوب  
    :سطح يابي   دانشگاه  
    :زبان اصلي    
    :سبک    تاريخي  

شرح موضوعات کتاب
     سب و لعن معاويه  
     امام علي ع و معاويه  
     عمروعاص ، غصب خلافت  
     فضايل امام علي ع ، سب امام علي ع  
     ظلم ، غدر و بدعت معاويه  
     وجوب بغض معاويه  
     منافقين صحابه  
     صلح امام حسن ع  
     اخبار در باره معاويه  
     شبهات در باره معاويه