بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   طوفان اشك  
    :نويسنده   محمدجعفردادخواه شيرازي  
    :تاريخ چاپ   1328ش  
    :موضوع   امام حسن ،امام حسين ،امام سجاد  
    :تعداد صفحه   343  
    :تعداد چاپ   1  
    :ارزشيابي   متوسط  
    :زبان اصلي    
    :سبک    متوسط  

شرح موضوعات کتاب
     حسن ع و معاويه  
     سلطنت معاويه و يزيد  
     جريانات امام حسين ع و عاشورا  
     خطبه هاي امام سجادع در كوفه و  
     شهادت ياران حسين ع در كربلا