بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   مرزداران ش 16  
    :نويسنده   گروهي ازنويسندگان  
    :تاريخ چاپ   1362ش  
    :موضوع   امام حسن ،قانون گذاري ،پيامبر  
    :تعداد صفحه   64  
    :تعداد چاپ   1  
    :ارزشيابي   متوسط  
    :سطح يابي   دبيرستان  
    :زبان اصلي    
    :سبک    فشرده  

شرح موضوعات کتاب
     صلح امام حسن ع  
     ژاندارمري در كردستان  
     قانون گذاري در اسلام  
     تجربه تاريخ و علي ع  
     عمار ياسر  
     ميلاد ،هجرت ،رحلت پيامبر  
     تركيه  
     مسئله فلسطين