بازگشت

فضيلت آراستگي به هنگام نماز


کان الحسن بن علي عليهما السلام اذا قام الي الصلوة لبس اجود ثيابه، فقيل له يا بن رسول الله تلبس اجود ثيابک؟ فقال: ان الله جميل يحب الجمال فأتجمل لربي وهو يقول: " خذوا زينتکم عند کل مسجد"

***

حضرت مجتبي عليه الاسلام بهترين جامه هاي خود را در موقع نماز ميپوشيد، کساني ازآن حضرت سبب اين کار را سوال کردند، در جواب فرمود : خداوند جميل است وجمال و زيبايي را دوست دارد به اين جهت خود را در پيشگاه الهي زينت ميکنم، خداوند امر فرموده که با زينت هاي خود در مساجد حاضر شويد .

***