بازگشت

ماه رمضان، فرصت فرخنده اي براي بندگي و نيل به رضايت خدا


ان الله جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه، فيستبقون فيه بطاعته الي مرضاته .

***

به درستي که خداوند ماه رمضان را ميدان مسابقه خلق خود ساخته تا به وسيله طاعتش به رضاي او سبقت گيرند .

***