بازگشت

درس اخلاقاز امام مجتبي عليه السلام خواستند که سخني و مطلبي درباره ي اخلاق نيکوي پيامبر صلي الله عليه و آله بگويد. او فرمود:

هر کس نيازي به حضور پيامبر صلي الله عليه و آله مي برد حاجتش رد نمي شد و هرچه در توان داشت براي رفع نياز مردم به کار مي برد و شنيدم پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود: هر کس نماز صبح را بگذارد، آن نماز بين او و آتش دوزخ ديواري ايجاد مي کند.

پاورقي

اسد الغابه، ج 2 ص 185.