بازگشت

پيشگفتار


به نام هستى بخش جهان آفرين

شكر و سپاس بى منتها، خداى بزرگ را، كه ما را از امّت مرحومه قرار داد و به صراط مستقيم ، ولايت اهل بيت عصمت و طهارت صلوات اللّه عليهم اجمعين هدايت نمود.

بهترين تحيّت و درود بر روان پاك پيامبر عالى قدر اسلام صلى الله عليه و آله ، و بر اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام ، مخصوصا دوّمين خليفه بر حقّش امام ابو محمّد، حسن مجتبى عليه السلام .

و لعن و نفرين بر دشمنان و مخالفان اهل بيت رسالت ، كه در حقيقت دشمنان خدا و قرآن هستند.

نوشتارى كه در اختيار شما خواننده گرامى قرار دارد برگرفته ؛ و گلچينى است از دوران زندگى سراسر آموزنده اوّلين سبط اكبر، يكى از دو زينت بخش عرش الهى .

چهارمين معصوم و دوّمين نور هدايت و امامت كه پيغمبر اسلام جدّ بزرگوارش صلى الله عليه و آله ، در شاءن وعظمت او فرمود:

خداوند متعال به وسيله او - يعنى امام حسن مجتبى عليه السلام - ميان دو گروه از امّت مرا صلح خواهد داد و به واسطه وجود با بركتش ، امّت اسلام در سلامت و اءمنيت و آسايش قرار خواهند گرفت .

و صدها آيه قرآن ، حديث قدسى ، روايت در منقبت و عظمت آن امام مظلوم ، سرا پا ايمان و تقوا، با سندهاى بسيار متعدّد وارد شده است ، كه در كتاب هاى مختلف موجود مى باشد.

و اين نوشتار گوشه اى از قطرات اقيانوس بى كران وجود جامع و كامل آن امام همام خواهد بود.

كه برگزيده و گلچينى است از ده ها كتاب معتبر(1)، در جهت هاى مختلف عقيدتى ، سياسى ، عبادى ، فرهنگى اقتصادى ، اجتماعى ، اخلاقى ، تربيتى و ... .

باشد كه اين ذرّه دلنشين و لذّت بخش مورد استفاده و إ فاده عموم مخصوصا جوانان عزيز قرار گيرد.

و ذخيره اى باشد

((ليوم لايَنفَع مال و لا بَنونَ إ لاّ مَن اءتَى اللّهَ بقلبٍ سليم لى وَلِوالدَيّ و لِمن له علىٍّّ حقّ))، ان شاء اللّه تعالى .

مؤ لّف

پاورقي

1- فهرست نام و مشخّصات بعضى از كتاب هايى كه مورد استفاده اين مجموعه قرار گرفته است در آخرين قسمت جلد دوّم همين مجموعه نفيسه موجود مى باشد.