بازگشت

احتجاجات و مناظرات آن حضرت


نوع ديگر از هدايت ها و روشنگريهاي ائمه اطهار(ع) از طريق احتجاج ها و مناظره هاي آنان بوده است. به همين جهت، بلا استثناء تمام حضرات معصومين(ع) مناظرات و استدلالهايي داشته اند، چنان که امام حسن(ع)مناظرات متعددي براي دفاع از حريم اسلام، و بيان اعمال ضد اسلامي معاويه و سوابق زشت او و دودمان بني اميّه داشته است. از جمله، مناظره آن حضرت با عمرو عاص، عقبة بن ابي سفيان، وليد بن عقبه، مغيرة بن شعبه، و مروان حکم...