بازگشت

با يك دعا درخت خشك ميوه داد


روزي امام حسن عليه السلام براي عمره به سوي مكه عظيمت كردند. در اين سفر، فرزند زبير ايشان را همراهي مي كرد. در طول مسير، در مكاني زير يك درخت خرماي خشكيده به استراحت پرداختند. ابن زبير به امام عليه السلام عرض كرد: «لو كان في هذا النخل رطب اكلناه اي كاش اين درخت، خرماي تازه داشت و از آن مي خورديم.» امام عليه السلام فرمودند: «اَوَ انت تشتهي الرطب خرماي تازه هوس كرده‌اي؟» او گفت: آري. امام حسن عليه السلام سر را به سوي آسمان بلند نمودند و دعايي خواندند. در اين هنگام درخت، سبز شد و پر از برگ گرديد و داراي خرماي فراواني شد و ياران ايشان از آن درخت بالا رفتند و خرماي زيادي چيدند

پاورقي

مدينة المعاجز، چاپ قديم، ص 207 مناقب ابن شهر آشوب، همان، ج 3، ص 173.