بازگشت

نقش انگشتري امام حسن مجتبي عليه السلام


نقش انگشتر امام حسن مجتبى عليه السلام اين عبارت بود:

( العزّه للّه ) عزت از آن ِ پروردگار متعال است.

به نظر مى رسد انتخاب چنين عبارتى بى مناسبت با زندگى سياسي امام نباشد، با توجه به صلح ظاهراً ذلت بار معاويه با امام، تا حدى که برخى از اصحاب بزرگوارش نيز امام را مذّل المؤمنين(خوارکننده‌ي مومنين) خطاب مي‌کردند.

ولى اين صلح، در نهايت براى شيعه عزّت آفرينى به دنبال داشت: عاشوراى حسينى که باعث عزت حق و حقيقت شد، برانگيخته از همين صلح حسنى بود.

پس عبارت « عزّت فقط از آن خداست» زيبنده‌ى نقش انگشترى معمار اين عزت خدائي، يعنى امام حسن مجتبى عليه السلام، است.

پاورقي

منبع :منتهى الامال احوالات امام حسن(