بازگشت

دعاي آن حضرت بر عليه مردي از بني اميه


دعاؤه عليه السلام على رجل من بنى امية

روى ان رجلا من بنى امية اغلظ للحسن عليه السلام كلامه ، و تجاوز الحد فى السب و الشتم له و لابيه ، فقال الحسن عليه السلام :

اللهم غير ما به من النعمة و اجعله النثى ليعتبر به .

فنظر الا موى فى نفسه ، و قد صار امراءة
پاورقي

دعاى آن حضرت بر عليه مردى از بنى اميه

روايت شده : مردى از بنى اميه به آن حضرت كلمات درشتى گفته ، و فحش ‍ ناسزاى بسيارى را به ايشان و پدرش نسبت داد، آن حضرت فرمود:

پروردگارا! نعمتى كه به او داده اى را به عذاب مبدل كن ، و او را براى عبرت ديگران زن گردان .

آن شخص بخود نظر افكند، ديد به زن مبدل شده است .