بازگشت

دعاي آن حضرت در دفع كيد و دشمنان و شر آنان


دعاؤه عليه السلام فى دفع كيد الاعداء و رد باءسهم

اللهم اين ادرا بك فى نحورهم ، و اعوذبك من شرورهم و استعين بك عليهم فاكفنيهم بما شئت و انى شئت من حولك و قوتك يا ارحم الراحمين
پاورقي

دعاى آن حضرت در دفع كيد و دشمنان و شر آنان

پروردگارا! به يارى تو در مقابل دشمنان ايستادگى كرده و از شرور آنان به تو پناه مى آورم ، و از تو بر عليه ايشان يارى مى طلبم ، به هر چه مى خواهى و هر گونه كه مى خواهى مرا بر آنان يارى فرما، اى بهترين يارى كنندگان .