بازگشت

مكارم اخلاق


392 ـ و نيز مى گويد: جابر گفت:از [ امام] حسن عليه السلام شنيدم كه فرمود: مكارم اخلاق، ده چيز است: راستگو بودن، و دليرِ واقعى بودن، و بخشيدن به تقاضاكننده، و خوش اخلاق بودن، و كارهاى نيك ديگران را جبران كردن، و صله رحم انجام دادن، و امان دادن به پناهنده، و قدردانى كردن از صاحبان حقّ، و ميهمان نواز بودن، و سرآمد همه اين ها باحيا بودن است.